Stackpointer - Datorföreningen Stackens organ

Stackpointer är Stackens husorgan. Här finns scannade kopior av de första årgångarna. De är huvudsakligen från Per Lindbergs samling, som nu är donerad till Tekniska Muséet. Scanningarna har gjors av Thord Nilson.

abc80_joyspel1-abcspel1.pdf
amis-tutorial-swe.pdf
deveels_nyheter__1987-10.pdf
emacs-och-amis.pdf
lths-datorforening-presenterar-sig.pdf
lysator_garb-ii.pdf
nucc-news-1988-1.pdf
nucc-news-1989-1.pdf
stackpointer-1978-1.pdf
stackpointer-1979-1.pdf
stackpointer-1979-2.pdf
stackpointer-1979-3.pdf
stackpointer-1980-1.pdf
stackpointer-1980-2.pdf
stackpointer-1981-1.pdf
stackpointer-1981-2-handsoffen.jpg
stackpointer-1981-2.pdf
stackpointer-1982-1.pdf
stackpointer-1982-2.pdf
stackpointer-1983-1-natverkskarta.jpg
stackpointer-1983-1.pdf
stackpointer-1984-1.pdf
stackpointer-1984-2.pdf
stackpointer-1984-3-asr33.jpg
stackpointer-1984-3.pdf
stackpointer-1984-4.pdf
stackpointer-1984-5.pdf
stackpointer-1985-1.pdf
stackpointer-1985-2-3.pdf
stackpointer-1985-4.pdf
stackpointer-1985-5.pdf
stackpointer-1985-6.pdf
stackpointer-1985-7.pdf
stackpointer-1986-1-katia.jpg
stackpointer-1986-1.pdf
stackpointer-1986-2.pdf
stackpointer-1986-3.pdf
stackpointer-1986-4.pdf
stackpointer-1986-5-ccccc.jpg
stackpointer-1986-5.pdf
stackpointer-1987-1.pdf
stackpointer-1987-2.pdf
stackpointer-1987-3.pdf
stackpointer-1987-4.pdf
stackpointer-1987-medlemmar.pdf
stackpointer-1988-1.pdf
stackpointer-1988-2.pdf
stackpointer-1988-3.pdf
stackpointer-1988-4.pdf
stackpointer-1988-medlemmar.pdf
stackpointer-1989-1.pdf
stackpointer-1989-2.pdf
stackpointer-1989-3.pdf
stackpointer-1989-4.pdf
stackpointer-1989-5.pdf
stackpointer-1989-medlemmar.pdf
stackpointer-1990-1.pdf
stackpointer-1990-2.pdf
stackpointer-1990-3.pdf
stackpointer-1990-4.pdf
stackpointer-1991-1.pdf
stackpointer-1991-2.pdf
stackpointer-1992-1.pdf
stackpointer-1992-2.pdf
stackpointer-1992-datorer-till-baltikum.pdf
stackpointer-1993-1.pdf
stackpointer-1994-1.pdf
stackpointer-1994-2.pdf
stackpointer-1994-3.pdf
stackpointer-1994-4.pdf
stackpointer-1995-1.pdf
stackpointer-1996-1.pdf
stackpointer-1997-1.pdf
stackpointer-1997-2.pdf
stackpointer-2004-1.pdf

Fungerar bäst med din webbläsare. Senast ändrad 19 dec 2009.